Υποδομή
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Τέσσερα (4) Εργαστήρια (Ανατομίας, Κατεργασίας Κρυστάλλων, Φακών Επαφής και Φυσικής-Οπτικής)
  • Ένα (1) εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 20-25 θέσεων εργασίας το καθένα (συστεγαζόμενο με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας)
  • Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 50-100 θέσεων
  • Γραφεία διοίκησης
  • Γραφεία μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Γραφείο Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών
  • Αναγνωστήριο-Βιβλιοθήκη
Επιπλέον, στον παρόντα 4ο χρόνο λειτουργίας του, το Τμήμα έχει εξοπλισμένα τα λειτουργούντα εργαστήρια με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσπαθεί να εξοπλίσει με ότι καλύτερο τα εργαστήρια των μαθημάτων που δεν έχουν, ακόμα, διδαχθεί. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για εκπαίδευση, για εκτέλεση εργασιών από τους σπουδαστές καθώς και για κλινική εξάσκηση.

dsc_9904