Μέλη Ε.Π.
Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Φυσικός Επίκουρος Καθηγητής

Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη Οπτικός & Οπτομέτρης Καθηγήτρια Εφαρμογών

Το Τμήμα στελεχώνεται και με πλήθος Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που διδάσκονται.