Πρόσβαση

Η πρόσβαση προς την πόλη του Αιγίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Οδικώς:
    1. μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου και
    2. μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου.
  • ΚΤΕΛ: Καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια από τη Πάτρα και από την Αθήνα.
  • ΟΣΕ: Καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια από τη Πάτρα και από την Αθήνα.

 

 

 

 

Φοιτητική Ταυτότητα-Πάσο
Κάθε σπουδαστής με την αρχική εγγραφή του εφοδιάζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με δελτίο ειδικών εισιτηρίων (πάσο). Το πάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις με αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες (στη δεύτερη περίπτωση ο σπουδαστής πρέπει να ταξιδεύει από ή προς τον τόπο διαμονής του ) και εξασφαλίζει μείωση εισιτηρίου κατά 25%. Η ανανέωση της σπουδαστικής ταυτότητας γίνεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους από τη Γραμματεία του Τμήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πάσο είναι απολύτως προσωπικό και δεν επιτρέπεται η χρήση του από άλλα άτομα. Σπουδαστές που κατετάγησαν στο Τμήμα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου δεν έχουν δικαίωμα κατοχής πάσου.