Πτυχιακή Εργασία
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζονται με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και κοινού σύμφωνα με τον κανονισμό πτυχιακών εργασιών.


Βιβλιοθήκη Παραρτήματος και CD Πτυχιακών
Ο κάθε φοιτητής/τρια, μετά την παρουσίαση της Πτυχιακής του Εργασίας θα πρέπει να μεριμνήσει να φέρει το Cd της εργασίας του/της στη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Το Cd θα περιέχει ΕΝΑ μόνο αρχείο ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ το οποίο θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει δώσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πάτρας και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.lib.teipat.gr