Το τμήμα
Το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας ιδρύθηκε το 2006 με το Προεδρικό Διάταγμα 226/ΦΕΚ/19-10-2006 και το πρόγραμμα Σπουδών εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 22/7-6-2007 απόφαση του  Συμβουλίου ΤΕΙ Πατρών.

Αποστολή του Τμήματος
Βασική προτεραιότητα του  Τμήματος είναι η επιδίωξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης των εργαστηρίων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής έργου σε επιλεγμένα επιστημονικά αντικείμενα του τομέα της Οπτομετρίας, της Οπτικής και της Υγείας γενικότερα, έτσι ώστε το Τμήμα να αναδειχθεί στα πρωτοπόρα από πλευράς ποιότητας πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά ως προς την ερευνητική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση. 

Αναλυτικότερα το τμήμα στοχεύει στο να παρέχει στους σπουδαστές:
 • μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος,
 • μια λεπτομερή γνώση διάγνωσης και αντιμετώπισης ανωμαλιών του οπτικού συστήματος,
 • την ικανότητα να αντιμετωπίζουν κάθε είδους ασθενή και να εκτελούν τη συνταγή του επακριβώς,
 • μια ευρεία γνώση των σύγχρονων οπτικών οργάνων,
 • μια ευρεία γνώση των νομικών, ηθικών και εμπορικών περιορισμών της Οπτομετρίας,
 • την κατανόηση ότι η Οπτική - Οπτομετρία ανήκει στις σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και έτσι πρέπει να λειτουργεί ως επάγγελμα προώθησης υγείας, σύμφωνα πάντα με το εθνικό πλαίσιο προώθησης υγείας.

Παρουσίαση του Τμήματος
Το τμήμα θα ξαναδεχθεί φοιτητές από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 !!!

Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και τεχνολογία της Οπτικής και Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:
 1. την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο:
  • της διόφθαλμης όρασης,
  • της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες),
  • της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
  • της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης,
  • της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης,
  • της όρασης στον εργασιακό χώρο,
  • της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές
 2.  την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση:
  • γυαλιών οράσεως
  • φακών επαφής
  • βοηθημάτων χαμηλής όρασης
  • ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό
 3. την διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενου ιατρού σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.