Ανακοίνωση κου Θανόπουλου
Κυριακή, 22 Μάρτιος 2020 20:30
Όσοι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Θ+Ε) και ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Ε)

που διδάσκονται απά τον κ. Θανόπουλο παρακαλούνται να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ σε αυτά τα μαθήματα στο e-class (https://eclass.upatras.gr).

Αναμένετε οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.