Εξυπηρέτηση Σπουδαστών

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Το διοικητικό προσωπικό εκτός από την εξυπηρέτηση σας καλείται καθημερινά να διεκπεραιώσει θέματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του τμήματος.  Στην προσπάθεια αυτή παρακαλείσθε να συμβάλλετε και εσείς με το να τηρείτε τις ώρες εξυπηρέτησης σας και να μην παρεμποδίζετε το έργο της Γραμματείας χτυπώντας την πόρτα πέραν του ωραρίου εξυπηρέτησης σας

 

  Τ Ρ Ι Τ Η   κ   Π Ε Μ Π Τ Η    10:00 - 12:00

 

Όλα τα θέματα και οι πληροφορίες που σας αφορούν αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://optiki.teipat.gr για να έχετε πρόσβαση σε αυτά όλο το 24ωρο από όπου κ αν βρίσκεστε καθώς επίσης και στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος έξω από τη Γραμματεία.

 

Για εκπαιδευτικά θέματα να απευθύνεστε στους Επιστημονικούς Συνεργάτες του τμήματος (ημέρες κ ώρες μαθημάτων τους βάσει του ωρολογίου προγράμματος)  αλλά κ σε εμένα τον ίδιο κάθε Τετάρτη μετά τις 12:00 στο γραφείο μου στον 1ο όροφο.

 

Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών (που αφορούν δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, πρακτικών, πτυχιακών, αιτήσεων για λήψη  υποτροφιών και επιδομάτων, κλπ …) για τις οποίες μεριμνούμε να ενημερώνεστε έγκαιρα. (πχ η μη δήλωση μαθημάτων σας αποκλείει από τη εξεταστική διαδικασία)

 

Οι ημερομηνίες που ανακοινώνονται μέσω της Γραμματείας θα πρέπει να τηρούνται προκειμένου για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία και παρακαλείσθε να τις τηρείτε. Οι όποιες καθυστερήσεις πρώτιστα παρεμποδίζουν το έργο της Γραμματείας αλλά κ δημιουργούν κωλύματα στην εξέλιξη των διαδικασιών με συνέπεια να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Επιπλέον αποβαίνει εις βάρος φοιτητών που είναι τυπικοί κ επωμίζονται άδικα τις συνέπειες εφόσον η εξέλιξη των διαδικασιών δε γίνεται μεμονωμένα αλλά ομαδικά.

 

Τις αιτήσεις (που υπάρχουν στη θυρίδα της Γραμματείας) τις συμπληρώνετε κ τις αφήνετε στο δεξί κουτί της θυρίδας. Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης σας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος τις βεβαιώσεις σας μπορείτε να παραλαμβάνετε προσωρινά από την Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος στον 1ο όροφο. Παρακαλείσθε να προσέρχεστε ήσυχοι, προκειμένου να μην παρεμποδίζετε το έργο της Βιβλιοθήκης αλλά και να μην ενοχλούνται οι συμφοιτητές σας που μελετούν εκεί.

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!