Στέγαση
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016-2017
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-9-2017 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-10-2017 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://stegastiko.minedu.gov.gr ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ http://www.teiwest.gr/index.php/services/students-care