Σίτιση

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Κ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών στο Αίγιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μπορούν να τα καταθέτουν σε κλειστό φάκελο στη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος στον 1ο όροφο :  

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  

  1. την αίτηση (την οποία θα εκτυπώνουν)  
  2. όλα τα δικαιολογητικά (πρόσφατα) που πρέπει να την συνοδεύουν , τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιλογές που έχει κάνει στην ηλεκτρονική αίτηση και στην αντίστοιχη σειρά.

                       

Παρακαλούνται οι φοιτητές  να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αλλά και όσο αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.
 

Φάκελος ο οποίος δεν θα κατατεθεί στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται από το γραφείο σίτισης ή φάκελος με ελλιπή δικαιολογητικά ή με δικαιολογητικά  που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης θα απορρίπτεται και ο αιτών σπουδαστής δεν θα καθίσταται δικαιούχος κάρτας σίτισης.
 

Το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας μετά την πραγματοποίηση έλεγχο των φακέλων για πληρότητα και αντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης θα αναρτήσει τον πίνακα δικαιούχων σπουδαστών.
 

Για περαιτέρω πληροφορίες κ διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  2610369013

 

Γραμματεία Τμήματος


Οι σπουδαστές με την εγγραφή τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά