Ανακοίνωση κου Θανόπουλου
Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2020 13:28
Όσοι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Θ+Ε), ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Ε)
και ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ που διδάσκονται απά τον κ. Θανόπουλο παρακαλούνται να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ σε αυτά τα
μαθήματα στο e-class (https://eclass.upatras.gr). Αναμένετε οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.