Υποτροφίες
Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε πρωτεύσαντες, τον αριθμό των οποίων καθορίζει το ΙΚΥ για κάθε έτος, στις Γενικές Εξετάσεις (από Γενικό Λύκειο και με την πρώτη συμμετοχή τους) καθώς και σε σπουδαστές που πρώτευσαν σε προαγωγικές εξετάσεις εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα Α+Β εξαμήνων ή ίσου αριθμού μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο χειμερινό εξάμηνο) και Α+Β+Γ εξαμήνων ή ίσου αριθμού μαθημάτων του τυπικού προγράμματος (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο Εαρινό εξάμηνο), είναι από 6,5 και πάνω. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για τα επόμενα εξάμηνα Δ+Ε και Ε+ΣΤ. Επίσης το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες και για μεταπτυχιακές σπουδές στους αποφοίτους των ΤΕΙ στο εξωτερικό ή εσωτερικό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Ανταποδοτικές υποτροφίες
Σε προπτυχιακούς σπουδαστές του ΤΕΙ μπορεί να χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους τους να προσφέρουν υπηρεσίες με μερική απασχόληση, για περιορισμένο αριθμό ωρών (ανώτατο όριο 40 ώρες/μήνα), σε βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, κλπ του Τμήματος.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
Το ΙΚΥ προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε πτυχιούχους ΤΕΙ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αιτήσεων από τον επίσημο ιστότοπο του ΙΚΥ.

Υποτροφίες από το Υπουργείο Παιδείας

  • Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους 2009-2010
  • Foreign government scholarships for Greek nationals 2009-2010
  • Bourses octroyees par des gouvernements etrangers a des candidats de nationalite hellenique 2009-2010
  • Πρόγραμμα υποτροφιών της Κυβέρνησης της Φινλανδίας για το ακαδ. έτος 2009-2010
  • Πρόγραμμα υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών(DAAD) για το ακαδ. έτος 2009-2010
  • Υποτροφίες για σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και τον Αραβικό Πολιτισμό
  • Διαγωνισμός για 1 υποτροφία για θερινό σεμινάριο Γλώσσας και Πολιτισμού στην Τσεχία
  • Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο στη Σλοβακία
  • Προκήρυξη υποτροφιών για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα ή Σεμινάρια στην Ελλάδα για Αλλοδαπούς Σπουδαστές
  • Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακά Προγράμματα ή Σεμινάρια στο Εξωτερικό για Έλληνες Σπουδαστές

 

ΝΕΑ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2013