ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΓΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "Επαγγελματίας υγείας με εξειδίκευση στην πληροφορική επιστημών υγείας" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Τρίτη, 05 Σεπτέμβριος 2017 12:17