Περίγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων
Πέμπτη, 09 Δεκέμβριος 2010 00:23
Παρακαλούνται όλοι οι Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί συνεργάτες του Τμήματος, μέχρι τις 20/10/2010 (Τετάρτη) να έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος το γενικό περίγραμμα της ύλης των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που διδάσκουν, αντίστοιχα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.
Επιπλέον, και μόνο οι εργαστηριακοί συνεργάτες, μέχρι την ίδια προθεσμία παρακαλείσθε για την κατάθεση του αναλυτικού σχεδίου διδασκαλίας των εργαστηριακών σας μαθημάτων σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο για όλες τις εβδομάδες του εξαμήνου (συνολικά 13).

Εβδομάδα 1
  • Τίτλος εργαστηρίου:
  • Σκοπός/Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Βιβλιογραφία:
Εβδομάδα 2
  • αντίστοιχα, κ.ο.κ….

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κ. Κουτσογιάννης