ΑΝΑΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 07:49