ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 09:28
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12-9-2018 έγινε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο https://e-lecturers.teiwest.gr  Προκηρύξεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας

Περίοδος υποβολής ενστάσεων μέχρι και Δευτέρα 17-9-2018

Από τη Γραμματεία

Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας

ΣΕΥΠ – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Πουνέντη Ασπασία