Προς τους Φοιτητές
Ενημέρωση Πρακτικής
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 17:30

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΩΡΑ 12:00μμ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η   Α Σ Κ Η Σ Η
Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 
Ανακοίνωση - Κωδικοί
Τρίτη, 06 Μάρτιος 2012 12:26

Οι κωδικοί που σας χορηγούνται
1)για την εισαγωγή στις δηλώσεις μαθημάτων και στις αναλυτικές σας βαθμολογίες αλλά και
2)για την εισαγωγή στο «Ευδοξος» για τη δήλωση συγγραμμάτων και αίτηση πάσο

•    ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ!!!
•    ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ!!!
•    ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!!!
•    ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ!!!

 
Άτομα που δεν πήραν με την πρώτη κλήρωση πτυχιακή και πρέπει να επαναδηλώσουν προτίμηση θέματος
Σάββατο, 03 Μάρτιος 2012 15:30

Καλούνται οι κάτωθι σπουδαστές/στριες του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας:

 

  1. Κοντραφούρης Γιώργος

  2. Κομνιανίδη Φούλα

  3. Μπουζούκη Ανθή

  4. Βίτσου Μαρία-Άννα

  5. Ασπρούδη Βασιλική

  6. Σεντήλα Γεωργία

  7. Τρίκα Ευαγγελία

 

που δεν κατέστη δυνατόν να τους ανατεθεί θέμα πτυχιακής εργασίας στην 1η φάση της διαδικασίας ανάθεσης, να επαναδηλώσουν την προτίμησή τους στην Γραμματεία από 5/3/2012 έως και 8/3/2012, από τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα των συνεργατών του Τμήματος:

 

Δρ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας οφθαλμικών φακών.

ΣΚΟΠΟΣ –ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ακολουθούμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει εκτίμηση της εργατικής υποκειμενικότητας (εισαγωγή ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους), καταγραφή των παραγωγικών διαδικασιών και πηγών κινδύνου, ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας και στοχευμένο ιατρικό έλεγχο ομάδων εργαζομένων σε επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας οφθαλμικών φακών.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Εντάσσεται στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας της εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες – 1 έτος

ΜΕΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελέτη τύπου survey μέσω δημιουργίας και χορήγησης ερωτηματολογίου.

 

Δρ Σύγκελλου Λαμπρινή

1ο ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις. Antireflective coatings

ΣΚΟΠΟΣ–ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μια αντι-ανακλαστική (AR) (Antireflective) επίστρωση είναι ένα είδος οπτικής επίστρωσης που εφαρμόζεται στην επιφάνεια των φακών καθώς και σε άλλες οπτικές διατάξεις για τη μείωση της ανακλαστικότητας. Οι αντιανακλαστικές επιστρώσεις έχουν πολλές εφαρμογές όπως να μειώνουν το θάμπωμα στους διορθωτικούς φακούς και στους φακούς της κάμερας. Επίσης, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών ηλιακών κυττάρων των οποίων η απόδοσή τους αυξάνεται εξαιτίας της ελάττωσης της ανακλαστικότητας. Η μελέτη έχει σκοπό να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας των ανακλαστικών επιστρώσεων καθώς και να παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές επιτεύξεις στον χώρο των γυαλιών.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Εντάσσεται στο πεδίο της Επιστήμης και κατεργασίας κρυστάλλων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες – 1 έτος

ΜΕΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

 

Προτείνων Εκπαιδευτικός

Δρ. Κατελούζος Αναστάσιος

1ο Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Φωτογραφική Μηχανή. Από την εφεύρεσή της μέχρι σήμερα.

(Photograph machine. From invention till today)

Σκοπός – Στόχος του Θέματος

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής, περιγραφή της εξέλιξης των φωτογραφικών μηχανών και φωτογραφικών φακών, ιστορική αναδρομή, χρήσεις - εφαρμογές.

Γνωστικά Πεδία της Πτυχιακής

Φυσική ΙΙ, Εφαρμοσμένη Οπτική, Τεχνολογία Οπτικών Οργάνων. Εφαρμοσμένη Οπτική.

Ενδεικτικός Αριθμός Ατόμων: 1

Διάρκεια: 6 μήνες

Μέσα Εκπόνησης

Βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα.

Συνοπτική – Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Young H.D. Φυσική, Τόμοι Α & Β, Παπαζήση (1992)

Serway R.A. Physics for Scientists & Engineers, Τόμοι 3 & 4, 3rd Edition (1990)

Halliday Resnick, Μέρος Β, Πνευματικός (1962)

Αλεξόπουλος, Γενική Φυσική – Οπτική, Ολυμπία (1992)

 

2ο Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Η οπτική στην διαγνωστική ιατρική.

(Optics in diagnostic medicine)

ΣκοπόςΣτόχος του Θέματος

Η οπτική σαν εργαλείο στην ιατρική. Εφαρμογές, είδη διάγνωσης, τεχνολογία ιατρικών οργάνων, λυχνίες, ιστορική αναδρομή και εξέλιξη από εμφανίσεως των διαφόρων τεχνικών μέχρι σήμερα.

Γνωστικά Πεδία της Πτυχιακής

Φυσική ΙΙ, Εφαρμοσμένη Οπτική, Τεχνολογία Οπτικών Οργάνων. Εφαρμοσμένη Οπτική.

Ενδεικτικός Αριθμός Ατόμων: 1

Διάρκεια: 6 μήνες

Μέσα Εκπόνησης

Βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα.

Συνοπτική – Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Young H.D. Φυσική, Τόμοι Α & Β, Παπαζήση (1992)

Serway R.A. Physics for Scientists & Engineers, Τόμοι 3 & 4, 3rd Edition (1990)

Halliday Resnick, Μέρος Β, Πνευματικός (1962)

Αλεξόπουλος, Γενική Φυσική – Οπτική, Ολυμπία (1992)

 

Γεωργανοπούλου

1ο Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Η αγορά των οπτικών ειδών στο διαδίκτυο

- Web commerce of optical goods

 

2ο Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

- Οφθαλμικοί φακοί ελεύθερου σχεδιασμού επιφάνειας

- Free form optical lenses

 

Προτείνων εκπαιδευτικός: Κουτσοθεοδωρής Θεόδωρος

1o Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Έγχρωμη όραση. Έλεγχος της ικανότητας αντίληψης χρωμάτων.

Σκοπός του θέματος:

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική ανάλυση της θεωρίας έγχρωμης όρασης. Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιείται έλεγχος της ικανότητας διάκρισης χρωμάτων. Εξετάζονται φοιτητές της σχολής.

Γνωστικά πεδία: Επιστήμη της Όρασης και Οπτομετρίας

Ενδεικτικός αριθμός ατόμων: 1

Διάρκεια: 6 μήνες – 1 έτος

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 289 από 303