''Πληροφορική στην Οπτομετρία''(τελική εξέταση εργαστηρίου)
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2018 21:03
Η εξέταση του εργαστηρίου ''Πληροφορική στην Οπτομετρία'' θα πραγματοποιηθεί στις 17/01/18 και ώρα (13:00 - 15:00)
  Ο εκπαιδευτικός
Δρ.Θανόπουλος Ιωάννης