Ανακοίνωση κας Βλάχα
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 18:09
Τα προγραμματισμένα βάσει του Ωρολογίου Προγράμματος μάθηματα:

Ανατομία Ι………. (Θεωρία) που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα …… και ώρα 8:00..:.. – 11:00..:.. στην ΑίθουσαΑ4 … του Τμήματος …Οπτικής Οπτομετρίας…………………………..
αναβάλλονται για την προσεχή Δευτέρα 6/11/17………..…………… εξαιτίας απουσίας του διδάσκοντα κ. Βασιλικής Βλάχα…………………………………………….

  Έπειτα από συνεννόηση με την Γραμματεία του Τμήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές που το παρακολουθούν να προσέλθουν την προσεχή …Τρίτη 14/11/17…………………………. και ώρες: 8:00-11:00

  στην Αίθουσα Α4 ..του Τμήματος Οπτικής Οπτομετρίας………………. για την παρακολούθηση του μαθήματος Ανατομία Ι………….. (Θεωρία), και

προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αναπλήρωση των χαμένων ωρών και της συγκεκριμένης διδακτικής ύλης.