ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017)
Τρίτη, 03 Οκτώβριος 2017 11:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ