ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 18:12

Αγαπητοί πτυχιούχοι στα πλαίσια της συνέχισης της συνεργασίας μας

και για την ανάδειξη της απορρόφησης των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας

σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ !!!