“Ενημέρωση σε φοιτητές που ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και αιτούνται αντίγραφο πτυχίου: Επιστροφή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας”
Τρίτη, 30 Μάιος 2017 08:39
Κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Αρωγής «Εύδοξος» σας ενημερώνουμε ότι φοιτητές που ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους, και υποβάλλουν αίτηση για αντίγραφο πτυχίου, οφείλουν να επιστρέφουν το Δελτίο Ειδικού Εισητηρίου στη Γραμματεία προκειμένου να παραλάβουν το αντίγραφο πτυχίου τους.