Πρακτική άσκηση στην Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2016 14:32
Στα πλαίσια συνεργασίας του τμήματος μας με την Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου σας ενημερώνουμε ότι η Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου έχει διαθέσιμη 1 θέση για πρακτική άσκηση για αριστούχο φοιτητή του τμήματος μας  για το διάστημα  1η Νοεμβρίου 2016 – 30η Απριλίου 2016

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν έως την Τετάρτη 28/9/2016

στο Διευθυντή Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, Καθηγητή Οφθαλμολογίας,

Νικόλαο Φαρμακάκη προσκομίζοντας αναλυτική βαθμολογία από το τμήμα

Εκ της Γραμματείας του τμήματος