ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- στεγαστικό επίδομα & στεγαση σπουδαστών
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 08:29

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί η αίτησή και να προσέλθετε στο Αίγιο, στις 22-06-2016  ημέρα Τετάρτη από 08.00 - 13.30με την  αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να  κατατέθουν όπου και θα λάβετε αριθμό καταχώρησης, ο οποίος θα αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο παράδοσης στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας