ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2016 13:03
Καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν μήνυμα στους επόπτες καθηγητές τους με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, τηλέφωνο και e-mail,πρακτική μέσω ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ/Δημόσιο)

Προκειμένου στα πλαίσια της μεταξύ των επικοινωνίας να ενημερώνονται για θέματα πρακτικής άσκησης που τους αφορούν

Οι επόπτες έχουν ήδη αναρτηθεί

http://optiki.teiwest.gr/images/files/es7.pdf