Ημερομηνίες Έναρξης,Κατάθεσης,Παρουσίασης Πτυχιακών Ε.Ε 2015-16 -
Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016 10:06
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/03/16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ 15/07/16 ΕΩΣ 15/9/2016 (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 26-30/09/16