ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3
Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2016 13:52