Αλλαγή διεύθυνσης e-students
Δευτέρα, 25 Μάιος 2015 07:36

Αλλαγή διεύθυνσης e-students

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Τρίτη 2 Ιουνίου 2015
παύει να ισχύει η διεύθυνση  ηλεκτρονικών υπηρεσιών
https://e-students.teipat.gr και
αντικαθίσταται από τη
νέα διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr

H είσοδος στη διεύθυνση που γνωρίζατε
https://e-students.teipat.gr
δεν θα λειτουργεί πλέον.

Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη νέα διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr