Διευκρινήσεις για την εξεταστική στους επί πτυχίω φοιτητές
Πέμπτη, 21 Μάιος 2015 16:00
Διευκρινήσεις για την εξεταστική στους επί πτυχίω φοιτητές

Επί πτυχίω θεωρούνται οι φοιτητές, οι οποίοι στο τρέχον εαρινό εξάμηνο 2014-2015

είναι 9ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και άνω.