Ανακοίνωση κας Μακρυνιώτης
Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2015 13:09
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΑΝΈΛΑΒΑΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΜΕ ΤΗΝ Κα ΜΑΚΡΥΝΙΏΤΗ ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.
Οι φοιτητές που ανέλαβαν πτυχιακή με την κα Μακρυνιώτη με έναρξη την 26η Μαρτίου 2015, παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο των καθηγητών (δίπλα στη γραμματεία) την
Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στις 12:30μμ
για την πρώτη συνάντηση.
Η παρουσία ενός τουλάχιστον των δύο από κάθε ομάδα είναι υποχρεωτική, καθώς θα τεθούν οι βάσεις της δουλειάς σας καθώς και οι πρώτες υποχρεώσεις σας.
Ευχαριστώ,
Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη