Στοιχεία επικοινωνίας φοιτητών στο e-students
Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 14:44

Προς ενημέρωση, σας γνωρίζω ότι στο e-students έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία, κατά την οποία όταν εισέρχεται φοιτητής

να συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο οικίας, κινητό και email) πριν προχωρήσει στις βασικές επιλογές.

Επίσης υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της ορθής λειτουργίας του email που έχει δοθεί.

Σας επισυνάπτω δείγμα του αυτοματοποιημένου μηνύματος που λαμβάνουν οι φοιτητές.

Στο ακόλουθο στιγμιότυπο βλέπετε ό,τι βλέπει και ο φοιτητής κατά την είσοδό του στο e-students:

Με τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στις Γραμματείες.

 

 

ΕΙΚΟΝΑ