ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2015 14:55