Ανακοίνωση εργαστηρίου ''Πληροφορική στην Οπτομετρία''
Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 14:41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 15/01/15 και ώρα 14:00 - 16:00 να προσέλθουν(υποχρεωτικά) όλες οι ομάδες φοιτητών(ΤΜΗΜΑ Α,ΤΜΗΜΑ
Β,ΤΜΗΜΑ Γ,ΤΜΗΜΑ Δ) για ανακεφαλαίωση - επανάληψη της ύλης του εργαστηρίου.