Ανακοίνωση κας Γεωργανοπούλου
Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014 14:41
Για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου Κλινική Οπτομετρια Ι έχει ξεκινήσει η παράδοση της τελικής εργασίας. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης 12 Ιανουαρίου.
Γεωργία Γεωργανοπούλου