ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 11:59
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ
Από 25 έως 40 ετών για σοβαρή, μακροχρόνια εργασία στη Ρόδο. Ο/η ιδανικός/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα, σταθερότητα απόψεων χαρακτήρα και ικανότητες πώλησης. Θα συνεκτιμηθούν η αντίληψη τεχνικής λεπτομέρειας, η διάθεση καλής συνεργασίας με τους συναδέλφους του/της και η γνώση 2ης γλώσσας.
Μισθός ανάλογος προόδου, εργασιακής απόδοσης και προσόντων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: χρήση Η/Υ και Αγγλικών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό με μία πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 51, Ρόδος.
Τηλ. Επικοινωνίας 22410-73663/76767 Κος Κωλέτης.