Απουσία της κας Γεωργανοπούλου
Τετάρτη, 03 Δεκέμβριος 2014 12:35
Λόγω ασθένειας η δεύτερη αξιολόγηση στους Φακούς Επαφής Ι μετατίθεται για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ως εξής:

- Τμήμα Β: 9.00π.μ.

- Τμήμα Γ: 11.00π.μ.