Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
Τετάρτη, 08 Οκτώβριος 2014 17:34
Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 30/9/2014 θα πρέπει να προσέλθουν στο Αίγιο

την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9:00πμ

προκειμένου να καταθέσουν στον επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο, φάκελο με  την αίτηση για επικύρωση πρακτικής μαζί με τα εξής έγγραφα:

·Â  Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης

· Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD

·Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη

· Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης

·Έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

Διαθέσιμα τα έντυπα στην ιστοσελίδα http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά εκείνη την ημέρα από τους επόπτες.

Εφόσον ο φάκελος είναι εγκεκριμένος από τον επόπτη ο φοιτητής θα μπορεί να τον καταθέτει στο τμήμα για επικύρωση, (σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να  μεριμνεί άμεσα για όποιες διορθώσεις προκειμένου να καταθέτει τον πλήρη φάκελο στο τμήμα).

 Κατόπιν του ελέγχου από τον επόπτη καθηγητή εντός της  ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στις 13:00μμ στην αίθουσα  εκδηλώσεων του Παραρτήματος η παρουσίαση της τεχνικής  έκθεσης της πρακτικής άσκησης.