Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης (ΕΡΓ)
Κυριακή, 05 Οκτώβριος 2014 16:46

Το πρώτο εργαστηριακό μάθημα Βοηθημάτων χαμηλής όρασης της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί τη

Τρίτη 07/10/2014 και ώρα 14:00-16:00 στο εργαστήριο φακών επαφής.

Η προσέλευση των φοιτητών που το έχουν δηλώσει είναι υποχρεωτική.

Ο υπεύθυνος εργαστηρίου,

Καβαλιέρος Α. Δημήτριος