Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014 11:44
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας -ΤΕΙ Δ. Ελλάδας

Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο

από 1/10/2014 έως 10/10/2014 (σφραγίδα Courier/ ΕΛΤΑ)

φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα)  έγγραφα :

oΑίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

*(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση)

oΒεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)

oΑίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας *(εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ και με την προϋπόθεση να υπάρξει παράταση της  χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ )

 

Ο Κανονισμός κ τα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος είναι αναρτημένα

http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τηλέφωνο επικοινωνίας:2610369092

Η έναρξη πρακτικής άσκησης εκτός σοβαρού απροόπτου (εφόσον ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους και κατόπιν ελέγχου από το τμήμα κ την επιτροπή πρακτικής) θα οριστεί την 1η Νοεμβρίου 2014.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρεται ημερομηνία την οποία όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο Αίγιο.


Εκ της Γραμματείας