Μηνιαίες Βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)
Κυριακή, 27 Απρίλιος 2014 16:25

Για τους σπουδαστές που πραγματοποιούν την Πρακτικής τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορούν

οι μηνιαίες βεβαιώσεις να αποτέλλονται

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ

(ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΕΠΌΠΤΗ),

εκεί θα υπογράφονται από τους επόπτες και θα παραλαμβάνονται από την υπεύθυνη του

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης κα Κονδυλία Συνοδινού.

Εκτός εάν οι σπουδαστές έχουν διαφορετικά συννενοηθεί με τους επόπτες τους προσωπικά.

Θωμαϊς Πετρή

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οπτικής κ Οπτομετρίας