Αίτηση για Πτυχίο
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 12:03

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  ΜΕ:

  1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  1. ΠTYXIAKH

 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

(ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ).

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 30/6/2014 ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.