Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 11:57
Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 30/4/2014 θα πρέπει να προσέλθουν
την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00πμ στο Αίγιο, προκειμένου να καταθέσουν στον επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο, φάκελο με την αίτηση για επικύρωση πρακτικής μαζί με τα εξής έγγραφα:
  • Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης
  • Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD
  • Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη
  • Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης
  • Έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή
Διαθέσιμα τα έντυπα στην ιστοσελίδα http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά εκείνη την ημέρα από τους επόπτες.
Εφόσον ο φάκελος είναι εγκεκριμένος από τον επόπτη ο φοιτητής θα μπορεί να τον καταθέτει στο τμήμα για επικύρωση, (σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μεριμνεί άμεσα για όποιες διορθώσεις προκειμένου να καταθέτει τον πλήρη φάκελο στο τμήμα). Κατόπιν του ελέγχου από τον επόπτη καθηγητή εντός της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στις 2:00μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος η παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της πρακτικής άσκησης.