ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 17:06
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας προκειμένου να τους δοθεί
η δυνατότητα ανάθεσης θα πρέπει να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος
έως τις 29-4-2014
Αίτηση για ανάθεση πτυχιακής εργασίας
Η αίτηση υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του τμήματος http://optiki.teipat.gr/images/files/aithsh_ptyxiakhs_2012.pdf
Την συμπληρωμένη αίτηση με τα θέματα επιλογής τους μπορούν
να καταθέσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης τους  ή να αποστείλουν είτε μέσω φαξ στο τμήμα
-αριθμός φαξ: 2691062851- καθημερινά μετά τις 4:00μμ.
κάθε πτυχιακή θα ανατεθεί σε δύο φοιτητές. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να υποβάλλεται μία αίτηση (κοινή και για τους
δύο φοιτητές) με επιλογή 1 έως 3 θέματα.
Στον πίνακα με τα θέματα πτυχιακών εμφανίζονται καθηγητές χωρίς προτεινόμενα θέματα αλλά με τη σημείωση «σε
συνεννόησημε τον καθηγητή». Αυτό σημαίνει ότι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με κάποιον καθηγητή
που δεν έχει προτεινόμενα θέματα να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί του (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου
να του προτείνουνθέμα και εφόσον συμφωνήσει ο καθηγητής να υποβάλλουν την αίτηση.
Προσεχώς θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τους δικαιούχους σχετικά με την αξιολόγηση και ανάθεση πτυχιακών.
Για την ενημέρωση τους οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του τμήματος.
 
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ