.. . για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων
Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 21:29

Από 19 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2014 θα γίνουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του τμήματος ότι μετά από σχετική απόφαση της Κοσμητείας ΣΕΥΠ

ΔΕΝ θα ξαναγίνουν δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις

δηλώσεων μαθημάτων

εκτός εάν αποδεικνύεται ηλεκτρονικά ή προσπάθεια του σπουδαστή να εγγραφεί εντός της σχετικής προθεσμίας

 

Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2,

«Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».

 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ