Πτυχιακές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου
Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014 09:30

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης θα πρέπει

 

από 20-3-2014 έως 26-3-2014

 

να υποβάλουν αίτηση για πτυχιακή εργασία στη Γραμματεία του τμήματος

 

Τη συμπληρωμένη αίτηση μπορούν να αφήνουν

στη θυρίδα της Γραμματείας ή εναλλακτικά μπορούν να την αποστείλουν στο φαξ 2691062851 (μετά τις 3:00μμ καθημερινά διότι τα πρωινά λειτουργεί ως τηλέφωνο/φαξ του τμήματος)

 

(Διαθέσιμο υπόδειγμα της αίτησης υπάρχει έξω από τη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του τμήματος)

http://optiki.teiwest.gr/images/files/vevaiwsh.pdf

Συμπληρώνετε:  Για πτυχιακή εργασία)

 

 

Κατόπιν θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα

για τους δικαιούχους, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής θεμάτων, αξιολόγησης και ανάθεσης πτυχιακών

 

ÂÂ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ