Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Μαθημάτων
Παρασκευή, 14 Μάρτιος 2014 09:55
 Από 19 Μαρτίου έως και 29 Μαρτίου 2014 θα γίνουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

1. Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του τμήματος ότι μετά από σχετική απόφαση της Κοσμητείας ΣΕΥΠ

ΔΕΝ θα ξαναγίνουν δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις

δηλώσεων μαθημάτων

εκτός εάν αποδεικνύεται ηλεκτρονικά ή προσπάθεια του σπουδαστή να εγγραφεί εντός της σχετικής προθεσμίας

 

2. Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2,

«Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».

 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ