ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (σημαντική ανακοίνωση)
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2014 17:16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. Επικοιν : 2610-369013


Προς δικαιούμενους

του στεγαστικού επιδόματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ[1]

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το έτος 2014,

από 11-02-2014 ημέρα Τρίτη να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students

https://e- students.teipat.gr χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου

να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου του στεγαστικού

επιδόματος, όπως IBAN κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί. Αφού καταχωρήσουν

τα στοιχεία στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση να προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδαστικής

Μέριμνας με συμπληρωμένη την αίτηση με τα στοιχεία του δικαιούμενου του στεγαστικού

επιδόματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  προκειμένου να τα καταθέσουν στο Τμήμα ως εξής

Αίγιο: στις 5 & 6 Μαρτίου από 08.00 - 13.30

Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες

θα βρίσκεται στο Αίγιο προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών

(στο χώρο πλησίον της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο, γραφείο Προϊσταμένου/πρακτικής άσκησης)

Σε περίπτωση κατά την οποία κάθε σπουδαστής των Τμημάτων Αιγίου δεν προσέλθει να καταθέσει

τα δικαιολογητικά του τις καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες τότε υποχρεούται

να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας στην Πάτρα.

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας


[1] Αιτήσεις με δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη, δεν παραλαμβάνονται