Στεγαστικό Επίδομα
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 18:37
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. Επικοιν

  1. Πάτρα[1] : 2610-369013
  2. Μεσολόγγι[2]: 26310-58257
  3. Αντίρριο :26340-38566 & 26340-38567[3]

 

Πάτρα 07-02-2014

Προς δικαιούμενους

του στεγαστικού επιδόματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ[4]

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το έτος 2014,

από 11-02-2014 ημέρα Τρίτη να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη

διεύθυνση e-students  https://e- students.teipat.gr  χρησιμοποιώντας  το λογαριασμό

που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του

δικαιούμενου του στεγαστικού επιδόματος, όπως IBAN κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί.

Αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση να προσέλθουν

στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας με συμπληρωμένη την αίτηση με τα στοιχεία

του δικαιούμενου του στεγαστικού επιδόματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

προκειμένου να τα καταθέσουν στο Τμήμα ως εξής

  1. Πάτρα: Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00 - 13.30
  2. Αίγιο: στις 5 & 6 Μαρτίου από 08.00 - 13.30.
  3. Πύργος: 12 & 13/ Μαρτίου από 08.00 - 13.30.
  4. Αμαλιάδα: 18 Μαρτίου από 08.00 - 13.30.

Σε  περίπτωση κατά την οποία κάθε σπουδαστής των Τμημάτων

Πύργου Αμαλιάδας & Αιγίου δεν προσέλθει να καταθέσει τα δικαιολογητικά

του τις καθορισμένες ημερομηνίες τότε υποχρεούται να καταθέσει τα

δικαιολογητικά του στο γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας στην Πάτρα.

 

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας[1] Οι Σπουδαστές με έδρα την Πάτρα θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Εστία (Οι Σπουδαστές των Τμημάτων του Αιγίου , Αμαλιάδας & Πύργου,  στη Γραμματεία των Τμημάτων.

[2] Οι Σπουδαστές με έδρα το Μεσολόγγι  θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά στο Μεσολόγγι στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.

[3]  Οι Σπουδαστές του Αντιρρίου στη Γραμματεία του Τμήματος:  κ. Αδαμοπούλου Ιωάννα.

[4] Αιτήσεις με δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη, δεν παραλαμβάνονται