Στεγαστικό Επίδομα στο e-students
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 18:33

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σας ενημερώνω ότι από σήμερα 11/2/2014, μπορούν οι φοιτητές δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος 2014

να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα που υπάρχει στο e-students για το σκοπό αυτό.

 

Στη φόρμα πέραν της συμπλήρωσης των αναγκαίων στοιχείων του δικαιούχου,

παρέχονται οδηγίες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το έντυπο αίτησης για το επίδομα και  υπεύθυνη δήλωση προς τη ΔΟΥ.

 

Σας επισυνάπτω στιγμιότυπο της φόρμας για το στεγαστικό επίδομα.

 

Θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση για τη χορήγηση της βεβαίωσης για το στεγαστικό επίδομα από το φοιτητολόγιο, η οποία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη στους φοιτητές

alt