ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 14:59

Οι φοιτητές που ΘΑ πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι,  ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση  

Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας -  Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο

από 25/2/2014 έως 5/3/2014 (σφραγίδα Courier/ ΕΛΤΑ)

φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα)  έγγραφα :

o  Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

*(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση)

o Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)

o Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας *(εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ και με την προϋπόθεση να υπάρξει παράταση της  χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ )

 

Ο Κανονισμός κ τα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος είναι αναρτημένα

http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τηλέφωνο επικοινωνίας  2610369092

 

Η έναρξη πρακτικής άσκησης εκτός σοβαρού απροόπτου (εφόσον ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους και κατόπιν ελέγχου από το τμήμα κ την επιτροπή πρακτικής) θα οριστεί την 1η Απριλίου 2014.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρεται ημερομηνία την οποία όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο Αίγιο.


Εκ της Γραμματείας