Υπενθύμιση διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013 - 2014
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2014 16:53
Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί Â την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 (http://eudoxus.gr/Files/n_paratasi_2013_2014_xeim.pdf).

Παρακαλείσθε να φροντίσετε για την ενημέρωση των  φοιτητών σας σχετικά με τις ως άνω προθεσμίες.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (210-7722100 ή http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το e-mail αυτό σας αποστέλλεται από το Online HelpDesk της δράσης "Εύδοξος".
Παρακαλούμε MHN απαντήσετε σε αυτό το e-mail.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 210-7722100.